Brzeźno

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz. 

Brzeźno - nazwa utworzona od wyrazów oznaczających drzewa.
W Brzeźnie święcona wierzbina służy jako kropidło do wody,
którą skrapiają dom i obejście podczas burzy.

Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków
oraz objętych strefami ochronnymi na obszarze Brzeźna:

 1. Browar dworski, obecnie dom mieszkalny nr 16
 2. Zabudowa zagrodowa nr 48, dom mieszkalny i obora
 3. Dom mieszkalny nr 13
 4. Dom mieszkalny nr 20
 5. Dom mieszkalny nr 28
 6. Dom mieszkalny nr 30
 7. Dom mieszkalny nr 44
 8. Dom mieszkalny nr 45
 9. Dom mieszkalny nr 53
 10. Dom mieszkalny nr 54
 11. Dom mieszkalny nr 59
 12. Kuźnia
 13. Spichlerz obecnie dom mieszkalny
 14. Zespół wiejski, strefa „B”
 15. Cmentarz ewangelicki, strefa „B”
 16. 10 stanowisk archeologicznych, strefa „W”

Gmina Pruszcz położona jest na obszarze historycznego pogranicza Kujaw i Kociewia.
Na obszarze gminy wiele obiektów zabytkowych objętych jest ochroną prawną przez
wpisanie do rejestru zabytków i do ewidencji zabytków. Badania archeologiczne ujawniły
bardzo intensywne zasiedlanie tego obszaru od epoki kamienia przez całe pradzieje po czasy
średniowieczne. Osadnictwo w tym rejonie jest bardzo ciekawe, o dużej wartości naukowej.

Przez obszar gminy już w XIII w. prowadził trakt nadwiślański (zwany też wschodnim),
łączący Kujawy i Mazowsze z Pomorzem Gdańskim, przebiegający
przez Wyszogród - Włóki - Gruczno - Świecie - Sartowice - Nowe - Gniew - Lubiszewo (Tczew) - Gdańsk.
W pradolinie Wisły, kolonizacja - ze względu na częste wylewy rzeki - rozpoczęła się dopiero w XVI w.,
a w 2 poł. XVI w. osiedlili się tutaj holenderscy mennonici, prowadzący gospodarkę rolną
na trudnych terenach zalewowych (odgradzając rozległe rozlewiska, budując wały ochronne).

 

https://pl.wikipedia.org