Wieś w źródłach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pierwsze wzmianki o wsi Brzeźno z 1295 roku wskazują że właścicielem był Hugo z Wyszeliców. 

 

Stanisław Radkiewicz- znany mieszkaniec Brzeźna

Urodzony dnia 3 V 1800 r. Wylezin pow.rawski - zmarł dnia 15 V 1875 r. w Biechówku pod Przysierskiem. Pochowany został w Serocku, powiat świecki.

• Polski Słownik Biograficzny t. 29 s. 692 RADKIEWICZ STANISŁAW ( 1800/01 - 1875 ) powstaniec, działacz społeczny i polityczny.

Podstawa źródła

• Polski Słownik Biograficzny t.29 s. 692: psb.25124.1

Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: RADKIEWICZ STANISŁAW- uczył sie w warsz. konwikcie pijarów. W armii Królestwa Polskiego3.4.21 konduktor nadliczbowy w sztabie kwatermistrzostwa generalnego, 1.9.21 przeznaczony do Szkoły Aplikacyjnej, 6.8.24 ppor. kwatermistrzostwa, 6.2.31 por., 8.4.31 kpt., 10.3.31 otrzymał krzyż złoty za Grochów, uczestniczył w wyprawie Giełguda na Litwe, 15.7.31 przeszedł z Rohlandem do Prus, internowany przez Prusaków. Osiadł na Pomorzu, dzierżawił od 1833 majątek Brzeźno w powiecie świeckim, 14.6.42 uzyskał prus. naturalizacje. Propagator nowoczesnego rolnictwa i działacz gospodarczy. Uczestnik prac spiskowych, 4.1.46 aresztowany przez Prusaków,osadzony w wiezieniu w Moabicie, skazany1847 w procesie berlińskim na dożywocie, uwolniony wraz z wybuchem rewolucji w 3.48 Działacz Ligi Polskiej w powiecie świeckim, prezes jej oddziału, 1.49 uczestniczył w zjeździe w Kórniku, 28.2.49 prezes Rady Prowincjonalnej, obrońca jezyka polskiego w szkołach i urzedach. Po rozwiązaniu Ligi działał w Towarzystwie Pomocy Naukowej. 2.6.62 założył Towarzystwo Rolnicze Ziemi Południowo - Pomorskiej. W powstaniu styczniowym powołany na naczelnika Prus Zachodnich, 1.12.63 członek Wydziału Wykonawczego Rządu Narodowego w zaborze prus. 4.64 wycofał sie z tej działalności i zajął rolnictwem. Ożeniony z Leokadią Tuchołek, miał synów Feliksa, Władysława, Józefa i Ignacego. Zamarł 15.05.1875 r. w Biechówku pod Przysierskiem, pochowany na cmentarzu w Serocku w pow. świeckim.