Wesprzyj nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zachęcamy do wsparcia naszego Stowarzyszenia. Można to uczynić, dokonując wpłaty
na rachunek 53 8170 0008 0000 9351 2000 0010, podając w tytule wpłaty
"darowizna na cele statutowe". Już dzisiaj dziękujemy za wsparcie.

Darowizny od osób fizycznych:

Zgodnie z  Ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) -  art. 26 ust. 1 pkt 9)
istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego, przekazanej na cele zawierające się
w sferze zadań publicznych organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), prowadzącym
działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Dochód można pomniejszyć
o wysokość dokonanej darowizny, 
nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% tego dochodu.
Należy zachować potwierdzenie wpłaty.

Darowizny od osób prawnych:

Zgodnie z  Ustawą o podatku od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 -  art. 18 ust 1 pkt 1)
istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego przekazanej na cele zawierające się
w sferze zadań publicznych organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), prowadzącym działalność
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych  Dochód można pomniejszyć o wysokość dokonanej darowizny,
nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 10% tego dochodu. Należy zachować potwierdzenie wpłaty.